BA

wak  s. ro. yako. yo

yonky. tsy. ron. yon. yonky

yonkw. tsy. ron. yon. yonkw