BE

wak. s  raw  yakaw  yaw

yonken  sen. ron  yon. yonken

yonkw. sew. ron. yon. yonkw