BO

wak  s  ra  yaka  ya

yonken. sen  ron  yon  yonken

yonky  tsy  ron  yon. yonky