RA

k  (h)s. r. yon. w

ty. tsy. (h)y. ky. yaky

tew. tsy. ron. kon. yakw

(wak  s. ro. yako. yo)

yonky. tsy. ron. yon. yonky

yonkw. tsy. ron. yon. yonkw