ke   se   ra   ye   ka   /   teni   yakeni   seni   (h)ni   keni/ tewa   yakwa   sewa   rati   konti
wake   sa   ro   yako   yo / yonkeni   yonkeni   seni   roti   yoti / yonkwa   yonkwa   sewa   roti   yoti
k   (h)s   r   yon   w   ty   yaky   tsy   (h)y   ky   tew   yakw   sew   ron   kon
wak   s   ro   yaka   yo /  yonky   yonky   tsy   ron   yon /  yonkw   yonkw   tsy   ron   yon
wak   s   ro   yaka   yo /  yonky   yonky   tsy   ron   yon /  yonkw   yonkw   tsy   ron   yon
wake   sa   ro   yako   yo / yonkeni   yonkeni   seni   roti   yoti / yonkwa   yonkwa   sewa   roti   yoti
k   (h)s   ra   yak   w  / ten(i)  yaken   sen   (h)n   ken /  tew   yakw   sew   ronn   konn
wak   s   raw   yakaw   yaw  / yonken   yonken   sen   ron  yon  / yonkw   yonkw   sew   ron   yon  
wak   s   raw   yakaw   yaw  / yonken   yonken   sen   ron  yon  / yonkw   yonkw   sew   ron   yon  
k   ts/(h)s   ren   yak   ken /  ten(i)   yaken   seni   (h)n   ken   / tewen   yakwen   sewen   rat   kont  
wak   sen   ro   yako   yo  / yonken   yonken   sen   rot   yot  / yonkwen   yonkwen   sewen   rot   yot
wak   sen   ro   yako   yo  / yonken   yonken   sen   rot   yot  / yonkwen   yonkwen   sewen   rot   yot
k   (h)s   ra   yako   y  / ten(i)   yaken   sen   (h)n   ken   / ty   yakw   tsy   rat   kont
wak   s   ra   yaka   ya  / yonken   yonken   sen   ron   yon   yongw   yongw   tsy   ron   yon
wak   s   ra   yaka   ya  / yonken   yonken   sen   ron   yon   yongw   yongw   tsy   ron   yon
.
.
.
.
.
THIS IS THE SLIDESHOW
.
.
.
.
.
.